Reklamace zboží PDF Tisk

Pokud chcete reklamovat zboží, prosíme zašlete nám jej s následujícím vyplněným formulářem:

 

Formulář pro reklamaci zboží

 

Spotřebitel: jméno a příjmení:.......................................................................................

poštovní adresa:........................................................................................

e-mail:........................................................................................................

telefon:.......................................................................................................

datum nákupu:...........................................................................................

číslo objednávky:.......................................................................................

 

Reklamované zboží – název (model, barva, rozměr), počet:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reklamovaná vada zboží ( podrobný popis reklamované vady):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reklamace bude vyřízena co nejdříve, pokud to bude možné, obratem.

 

Reklamační řád:

 • K reklamaci je nutné ve všech případech zaslat vyplněný raklamační formulář.

 • Pro vyřízení reklamace platí standardní podmínky dané českým právním řádem.

 • Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 • Reklamované zboží zasílejte po předchozí domluvě doporučeně na adresu Monika Zdichyncová, Doubek 139, Praha východ, 251 01. Zásilku doporučujeme pojistit.

 • Zboží zaslané na dobírku nepřijímáme!

 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nebo pokud došlo k poškození při přepravě ( Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce.)

 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i chybným použitím, údržbou či instalací.

 • Smluvní doba pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 dní. Reklamační lhůta začíná běžet následujícího dne od převzetí reklamace příjemcem a končí odesláním reklamace zákazníkovi.

 • Podpisem reklamačního formuláře zákazník potvrzuje, že se podrobně seznámil s reklamačním řádem a že s ním souhlasí.

   

 

 

............................................................................

 

datum a podpis